Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład Zagospodarowania Odpadów eksploatuje instalację mbp, na którą składa się część mechaniczna i biologiczna. Na części mechanicznej zachodzi w uproszczeniu: oddzielenie frakcji podsitowej, oddzielenie frakcji surowców materiałowych (w tym odpadów tzw. preRDF) oraz oddzielenie pozostałego balastu. Odpady preRDF-u są kierowane do prasy belującej i przekazywane na zewnątrz (innemu podmiotowi). W jaki sposób należy zakwalifikować wskazaną instalację, mając na uwadze ust. 5 pkt 3 lit. a i b załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - dalej r.i.p.z.ś.

Czy belowanie mieści się w ramach działania polegającego na obróbce wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?