Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy bank powinien wymagać (a jeśli tak, to jak szczegółowej) zgody poręczycieli wekslowych na sprzedaż przez kredytobiorcę przedmiotu zastawu rejestrowego stanowiącego dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności banku? Czy poręczyciele powinni zaakceptować cenę sprzedaży?

Bank udzielił spółce jawnej kredytu na działalność gospodarczą. Kredyt zabezpieczony został: wekslem własnym in blanco z wystawienia kredytobiorcy, poręczonym przez 2 osoby fizyczne, z których tylko jedna jest wspólnikiem w spółce; zastawem rejestrowym na samochodzie ciężarowym stanowiącym własność kredytobiorcy (spółki jawnej). Kredytobiorca chce sprzedać za zgodą banku przedmiot zastawu (samochód ciężarowy) celem przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych na spłatę części kredytu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?