Czy bank powinien czekać na ustalenie spadkobierców zmarłego wspólnika i wówczas zawrzeć stosowny aneks do umowy kredytowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank udzielił kredytu obrotowego odnawialnego Spółce Jawnej, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne tj. małżeństwo posiadające wspólność ustawowo majątkową małżeńską. Z umowy spółki jawnej wynika, że: 1) wspólnicy wnoszą do spółki następujące wkłady: - mąż- wkład gotówkowy w wysokości 35.000 zł. - żona - wkład gotówkowy w wysokości 2.000 zł. 2) Udział wspólników w zyskach i stratach spółki wynosi: - udział męża - 50% - udział żony - 50% 3) Spółka została zawarta na czas nieokreślony 4) Każdy wspólnik jest upoważniony do prowadzenia spraw spółki oraz jej jednoosobowego reprezentowania 5) Zobowiązania lub wydatki przewyższające kwotę 50.000 zł. nie należą do zakresu zwykłych czynności spółki. 6) Za zobowiązania spółki wobec osób trzecich odpowiada spółka, a w przypadku, gdy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie zobowiązań także wspólnicy proporcjonalnie do ich udziału w zyskach i stratach spółki. 7) W przypadku śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu, ale prawa jakie miał zmarły wspólnik przysługiwać będą wspólnie wszystkim spadkobiercom. 8) W razie rozwiązania spółki nastąpi jej likwidacja. Likwidatorami spółki mogą być spadkobiercy zmarłego wspólnika. Likwidatorzy spieniężą majątek spółki i po zaspokojeniu zobowiązań spółki pozostałą część rozdzielą między wspólników. Na dzień dzisiejszy jeden ze wspólników (mąż) nie żyje. Wśród najbliższej rodziny pozostawił żonę i dwie córki w wieku 20 lat i 10 lat.

Co wobec zaistniałej sytuacji z zobowiązaniem kredytowym spółki wobec banku?

Czy bank powinien czekać na ustalenie spadkobierców zmarłego wspólnika i wówczas zawrzeć stosowny aneks do umowy kredytowej?

Termin spłaty kredytu przypada na kwiecień 2015 r.(jest to kredyt odnawialny).

Czy w przypadku ustalenia spadkobierców nastąpi rozwiązanie spółki i jej likwidacja?

Czy też spadkobiercy przejmą udziały spadkodawcy i staną się wspólnikami dotychczas istniejącej spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX