Czy bank postąpił prawidłowo zajmując cały zasiłek i przekazując go komornikowi na poczet egzekucji zaległych alimentów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2022 r.

PYTANIE

Przekazaliśmy zasiłek z pomocy społecznej (zasiłek stały) oraz zasiłek rodzinny (zasiłek pielęgnacyjny) na konto podopiecznego, natomiast komornik sądowy wysłał do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego na poczet zaległości z funduszu alimentacyjnego.

Bank nie wypłacił osobie żadnych pieniążków, a zgodnie z pismem od komornika zajął wszystkie środki finansowe i przekazał na konto komornika na poczet zaległości. Bank uważa, że zgodnie z art. 1083 § 2 k.p.c. wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości (stąd wszystkie środki z konta zostały przekazane do komornika), w art. 831 § 1 pkt 6 k.p.c. wyraźnie wskazuje, że świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej egzekucji nie podlegają oraz art. 833 § 6 k.p.c., że nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze itp.

Czy bank postąpił prawidłowo zajmując cały zasiłek i przekazując go komornikowi na poczet egzekucji zaległych alimentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX