Czy bank musi prowadzić ewidencję wyposażenia lub składniki majątku z okresem użyteczności krótszym niż rok?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank prowadzi ewidencję niskocennych składników majątku, które spełniają kryteria: są kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia ich do używania, okres ekonomicznej użyteczności wynosi ponad jeden rok, przeznaczone są do używania na cele prowadzonej działalności, cena nabycia lub koszt wytworzenia mieści się w granicach: 2 000 zł do 10 000 zł. Niskocenne składniki majątku podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia do ewidencji.

Czy bank jako jednostka opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych musi prowadzić ewidencję wyposażenia tj. składniki majątku poniżej 2000 zł lub składniki majątku z okresem użyteczności krótszym niż rok?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX