Czy bank może wysyłać wezwania do zapłaty z terminem krótszym niż 14 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z treścią art. 75c ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) – dalej Pr. bank. wezwanie kredytobiorcy do spłaty zobowiązania: 1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. 2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Czy wprowadzony art. 75c Pr. bank. uniemożliwia wysyłanie wezwań do zapłaty z terminem do spłaty krótszym niż 14 dni roboczych (np. 7 dni)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX