Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient (spółka z o.o.) ma zajęty przez ZUS rachunek bieżący. Zgodnie z Regulaminem Pracy Spółki wynagrodzenie za pracę wypłaca się raz w miesiącu, 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu za który wypłacane jest wynagrodzenie. Klient dostarczył do Banku listę płac dotyczącą wcześniejszego miesiąca – zaległą. Nie możemy wypłacić wynagrodzeń pracownikom.

Klient zapytał czy bank wypłaci wynagrodzenia, jeśli zostanie dostarczony aneks do Regulaminu Pracy o przykładowej treści :"… wynagrodzenie za pracę wypłaca się raz w miesiącu, 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu za który wypłacane jest wynagrodzenie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wypłatę wynagrodzeń do 30 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu za który wypłacane jest wynagrodzenie". Wyjątkowość sytuacji Klient tłumaczy uzależnieniem wypływów na konto od spółki matki (Spółka matka nie ma środków).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację