Czy bank może uznać kompensatę jako rozliczenie wydatkowania środków przez dewelopera?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Obzejta Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy bank prowadzący Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (dalej "OMRP") dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego (dalej "PD") na podstawie umowy zawartej w 2023 r. a więc prowadzony w oparciu o ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - dalej ustawa, wypełniając obowiązek kontroli zakończenia etapu przedsięwzięcia przed uruchomieniem środków z OMRP z zapisany w ustawie pod art. 17 ust. 4 pkt 1 lit. e może uznać jako potwierdzenie wydatkowania środków uruchomionych z OMRP przedłożone przez dewelopera dokumenty kompensaty (potrącenia) w ramach art. 498 kodeksu cywilnego?

Obecny stan zaawansowania PD potwierdzony zdjęciami i wizytacją Doradcy Technicznego to stan surowy zamknięty. Deweloper dokonał rozliczenia wydatkowania środków do stanu surowego otwartego na podstawie faktur oraz potwierdzeń zapłaty. W związku z koniecznością uruchomienia kolejnych środków poprosiliśmy o przedłożenie w banku rozliczenia wydatkowania na stolarkę okienną. Deweloper nie przedstawił tak jak wcześniej faktur i potwierdzenia zapłaty. Zamiast tego otrzymaliśmy fakturę wystawioną przez spółkę cywilną na kwotę 100.000 zł za stolarkę okienną dostarczoną na przedmiotową budowę, oświadczenie o kompensacie dokonanej w ramach art. 498 kodeksu cywilnego względem tej samej spółki cywilnej na tą samą kwotę oraz fakturę wystawioną przez dewelopera na rzecz spółki cywilnej, która dostarczyła na budowę okna. Faktura wystawiona przez dewelopera jest na tą samą kwotę co należność spółki cywilnej za okna a wystawiona została z tytułem "częściowa zapłata za lokal mieszkalny" w tym samym budynku, którego dotyczy rozliczenie środków.

Czy bank może uznać kompensatę jako rozliczenie wydatkowania środków przez dewelopera zgodnie z zapisami zacytowanymi i ustawą?

Czy bank może żądać od dewelopera potwierdzenia również w postaci umowy o ten lokal (deweloperskiej lub przedwstępnej – zapisy w księdze wieczystej nie wykazują roszczenia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX