Czy bank może przekazać informację stanowiące tajemnice bankową jeżeli postanowienie w tej sprawie zostało wydane przez asesora... - OpenLEX

Czy bank może przekazać informację stanowiące tajemnice bankową jeżeli postanowienie w tej sprawie zostało wydane przez asesora prokuratorskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do banku wpłynęło postanowienie dotyczące przekazania informacji stanowiących tajemnicę bankową. Postanowienie zostało wydane przez asesora prokuratorskiego. Na podstawie art. 105 ust 1 pkt 2 b ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) informacje powinny być przekazywane na żądanie sądu lub prokuratora.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, iż asesor nie jest jeszcze prokuratorem i że przepisów dot. tajemnicy bankowej nie powinno się traktować rozszerzająco, czy bank powinien przekazać takie informacje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX