Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z wpisem w księdze wieczystej właścicielem nieruchomości gruntowej jest gmina, natomiast na rzecz osoby fizycznej (XY) ustanowione jest użytkowanie wieczyste. Na nieruchomości XY postawił budynek (stanowiący aktualnie jego własność – co wynika wprost z przepisów). Dłużnikiem banku jest osoba fizyczna XY – użytkownik wieczysty. Czy w trybie art. 984 § 1 k.p.c., w sytuacji gdy na drugiej licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, bank może przejąć nieruchomość gruntową zabudowaną stanowiącą własność gminy, na której ustanowione jest użytkowanie wieczyste na rzecz dłużnika banku - osoby fizycznej XY. Reasumując czy art. 984 § 1 k.p.c. pozwala na przejęcie użytkowania wieczystego? Czy też dotyczy wyłącznie własności nieruchomości? Jeśli nie można przejąć użytkowania wieczystego, to czy można przejąć sam budynek posadowiony na tym gruncie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?