Czy bank może bez zgody nadzorcy sądowego otworzyć rachunek bankowy dla nowego klienta - spółki będącej w procesie przyspieszonej restrukturyzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy bank może bez zgody nadzorcy sądowego otworzyć rachunek bankowy dla nowego klienta - spółki będącej w procesie przyspieszonej restrukturyzacji? Wątpliwość dotyczy treści art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) – dalej pr. rest.

2. Czy bank będzie mógł wypowiedzieć umowę rachunku bankowego zawartą z klientem już po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego? Wątpliwość dotyczący treści art. 256 pr. rest. - czy przepis o zakazie wypowiadania umowy rachunku bankowego ma zastosowanie wobec umów zawartych po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX