Czy artykuł PZP dotyczący wyłączenia przedmiotowego ma zastosowanie dla nabywania przez zamawiającego publicznego danych pochodzących z GUS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 10 ust. 2 pkt 4 p.z.p. ma zastosowanie dla nabywania przez nas (zamawiający publiczny) danych pochodzących z GUS (mającego status zamawiającego publicznego)?

Instytut nabywa dane statystyczne w zakresie poziomów cen detalicznych towarów żywnościowych, wyrobów tytoniowych i alkoholowych, wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz wskaźników cen towarów żywnościowych, wyrobów tytoniowych i alkoholowych, a także dane pochodzące z badań budżetów domowych (dochody, wydatki, spożycie ilościowe). Również dane statystyczne dotyczące produkcji wytworzonej dla ok. 300 wyrobów wg określonego PKWiU, zestawienia produkcji wytworzonej, a także dane statystyczne dotyczące finansów i zatrudnienia, dane statystyczne dotyczące produkcji sprzedanej w cenach bazowych w zestawieniach podmiotowych, przedmiotowych i określonym sposobie prezentacji tych danych itp. Dane w takim układzie, zestawieniu i stopniu szczegółowości, jaki jest wymagany corocznie przez Instytut na potrzeby działań statutowych posiada wyłącznie GUS.

Czy wobec tego dla przedmiotowego zamówienia można zastosować art. 10 ust. 2 pkt 4 p.z.p. w związku z ustawą o statystyce publicznej, w szczególności w związku z art. 20 ust. 1, art. 22, art. 25 ust. 1 pkt 7 oraz art. 36 ustawy o statystyce publicznej nakładającej na GUS obowiązki związane ze statystyką publiczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX