Czy art. 224 ust 3 p.o.ś. dotyczy zarówno emisji w kg/h i w Mg/rok?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla jednej z substancji wprowadzanej do powietrza jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 224 ust. 3 ustawy p.o.ś.. Określając emisję z danego źródła w kg/h skorzystam z tego przepisu jedynie wskazując rodzaj gazu. Natomiast określając emisję w Mg/rok dla całej instalacji, czy również dla tej jednej substancji tylko stwierdzić zapis zawarty w art. 224 ust. 3, czy też wpisać dopuszczalną wartość w Mg/rok.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX