Czy art. 193 ust. 2 p.o.ś. można odnieść do pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód wydanego dla instalacji powstałej w 2021 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 193 ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś. można odnieść do pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód wydanego dla instalacji powstałej w 2021 r., czy też dotyczy on jedynie instalacji, dla których upływ terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz. 1736)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX