Czy argumentacja dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew może stanowić podstawę, aby nie wnosić sprzeciwu, czy jednak powinna być wydana decyzja w tej sprawie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 16 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2021 r.

PYTANIE

Czy argumentacja dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew może stanowić podstawę, aby nie wnosić sprzeciwu, czy jednak powinna być wydana decyzja w tej sprawie?

"Przedmiotowe drzewa są gatunkami obcymi, pochodzą z Ameryku Północnej (świerk srebrzysty i żywotnik) o charakterze ozdobnym i nie są gatunkami lasotwórczymi w naszym kraju. Zagrażają bezpieczeństwu budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich oraz linii energetycznej, a także sprzętom gospodarczym i ludziom poprzez wiatrołomy i wiatrowały oraz łamiące się konary.

Zaobserwowano, że drzewa wykazują tendencję do obumierania, pokazujące się usychające korony drzew i usychające gałęzie i konary. Stan zdrowotny drzew oraz ich wiek ok. 50 do 80 lat wskazują na niebezpieczeństwo powstania szkód." Wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości rolnej zabudowanej - zabudowa zagrodowa - rolnik posiadający ok. 100 ha.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX