Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy urbanista/architekt opracowując projekt decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. z przydomową oczyszczalnią ścieków, winien dokonać analizy pod kątem lokalizacji w obszarze analizowanym również przydomowych oczyszczalni ścieków obsługujących budynki mieszkalne jednorodzinne?

W odległości 160 m od działki inwestora znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, a w odległości 40 m budynek mieszkalny jednorodzinny ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?