Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. W działalności gospodarczej wykorzystuje środki trwałe: ciągniki siodłowe z naczepami. Sporadycznie zdarza się, że przez kilka dni (albo tylko przez część dnia) w niektórych miesiącach te środki trwale wykorzystywane są na potrzeby działalności rolniczej. Rolnik prowadzi dokładne wyliczenia dotyczące zużycia paliwa, by w PKPiR dotyczącej działalności transportowej nie ujmować kosztów związanych z działalnością rolniczą.

Czy jednak nie powinien dodatkowo wyksięgowywać z kosztów proporcjonalnej części odpisów amortyzacyjnych czy podatku od środków transportowych?

Znane są nam interpretacje indywidualne sprzed kilku lat nakazujące wyłączenie z kosztów odpowiedniej części amortyzacji, jednak pochodzą one z okresu, gdy organy podatkowe stały na stanowisku, że w ogóle środkiem trwałym może być składnik majątkowy wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej, a obecnie nie kwestionuje się już np. odpisów amortyzacyjnych od samochodów wykorzystywanych sporadycznie także na cele osobiste podatnika. Na zasadzie analogii także w przypadku będącym przedmiotem pytania takie wyłączenie nie wydaje się konieczne, zwłaszcza że brak przepisu, który wprost nakazywałby takie wyłączenie, chyba, że powołać się na art. 22 ust. 3 PIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację