Czy § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w odniesieniu do... - OpenLEX

Czy § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w odniesieniu do wskazanej wydajności instalacji dotyczy tylko instalacji fizykochemicznej obróbki odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2014 r.

PYTANIE

Czy § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) - dalej r.p.z.o.ś. mówiący o instalacjach do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności nie mniejszej niż 100 ton dziennie w odniesieniu do wskazanej wydajności instalacji dotyczy tylko instalacji fizykochemicznej obróbki odpadów - proces D9 unieszkodliwiania odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.?

Czy wskazana wydajność instalacji dotyczy również instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów oraz krakingu odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?