Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć zapisy § 1 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21.12.2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: "2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: (...) 4) wielkogabarytowego zespołu maszyn, sprzętu lub elementów składowych współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania, trwale instalowanego i odinstalowywanego w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel oraz użytkowanego i utrzymywanego przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym lub instytucie badawczym; 5) wielkogabarytowego zespołu aparatury oraz innych urządzeń, które są montowane i instalowane przez profesjonalny personel, przeznaczonych do trwałego użytkowania w określonym z góry i przeznaczonym do tego celu miejscu, a także odinstalowywanych przez profesjonalny personel (...)"?

Czy są to wyłączenia dotyczący wyłącznie sprzętu wielkogabarytowego czy ogólnie sprzętu przeznaczonego w konkretnym celu i i miejscu oraz obsługiwanego przez wyspecjalizowany personel?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację