Cz istnieją przepisy ustanawiające formalne zwolnienie lekarza z odpowiedzialności w związku z walką z COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy są przepisy prawne, które ograniczają odpowiedzialność lekarza pracującego na oddziale COVID-19,niezgodnie ze swoją specjalizacją, z podziałem na lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX