Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta kielecki decyzją wydaną na podstawie art. 47 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. zezwolił na wejście na teren nieruchomości sąsiedniej celem wykonania robót budowlanych związanych z ociepleniem ściany budynku. W decyzji wskazano termin wykonania prac od 18.03.2020 r. do 21.03.2020 r. przy sprzyjających warunkach pogodowych, bądź w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie w/w robót, w drugim terminie od 1.04.2020 r. do 4.04.2020 r. Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 uniemożliwiła zrealizowanie prac w wyznaczonym terminie. Inwestor zwrócił się do organu o wyznaczenie nowego terminu.

Jak powinien zostać rozpatrzony taki wniosek, jeśli terminy wyznaczone w decyzji wypadały w okresie obowiązywania przepisów art. 15zzs i art. 15zzr ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) i zostały niejako zwieszone?

Czy prośba ta powinna zostać potraktowana jako nowy wniosek w sprawie decyzji, o której mowa w art. 47 pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?