Co zrobić w sytuacji, gdy kwota dochodów urzędu obsługującego JST jest ujemna z uwagi na duży deficyt budżetu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak właściwie odczytać zapis rozporządzenia w sprawie sposobu określenia prewspółczynnika tzn. że przy obliczaniu prewspółczynnika dla urzędu dochody JST Z RB 27 S pomniejszamy o dochody wykonane jednostek budżetowych powiększone o kwotę stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na wypłatę przez tę jednostkę, na podstawie odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych, celem realizacji zadań JST. Ponadto z dalszej definicji "dochodów wykonanych jednostki budżetowej" wynika, iż obejmuje ona środki przekazane na wydatki tej jednostki budżetowej.

Czy w związku z tym urząd przy obliczaniu dochodów urzędu JST powinien odjąć od dochodów wykonanych JST:

a) całe kwoty dochodów wykonanych ze sprawozdania RB 27 S jednostek budżetowych,

b) wydatki wykonane ze sprawozdania RB 28s jednostek budżetowych,

c) kwoty zasiłków wypłaconych z poziomu urzędu np. diety dla radnych, stypendia.

Co zrobić w sytuacji, gdy kwota dochodów urzędu obsługującego JST jest ujemna z uwagi na duży deficyt budżetu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX