Co zrobić w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach sama nabyła prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na siebie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co zrobić w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach z tytułu opieki nad niepełnosprawnym ojcem sama nabyła prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na siebie?

Czy to ma wpływ na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego?

Od tego świadczenia odprowadzane są składki emerytalno-rentowe i zdrowotne. Zus w dniu dzisiejszym napisał pismo, w którym prosi o informację, czy osoba pobiera, w jakiej kwocie i jaką formę świadczenia, a także chce przekazać nam potrącone świadczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX