Co zrobić, jeżeli wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie zastosowanej stawki podatku nie złożył wyjaśnień w terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu na roboty budowlane (w systemie zaprojektuj i wybuduj) wpłynęły 3 oferty: 1 oferta (stawka vat 8%), 2 oferta (stawka vat 8 % i 23%), 3 oferta (stawka 8% i 23%), zamawiający w SWZ nie określił stawki podatku VAT, natomiast biorąc pod uwagę charakter zamówienia i zdanie projektanta (wykonującego PFU) dla budowy budynku roboty wew. należy przyjąć stawkę 8%, natomiast dla zagospodarowania terenu oraz projektu 23%. Zamawiający wezwał wykonawcę (oferta 1) do złożenia wyjaśnień odnośnie do zastosowania wyłącznie 8% VAT, na co wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Czy zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP?

Jeśli tak, to w jakim momencie zwracamy wadium?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX