Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W arkuszu organizacyjnym szkoły policealnej na rok szkolny 2019/2020 nie ma możliwości zapewnienia min. pół etatu nauczycielowi dyplomowanemu zatrudnionemu na podstawie mianowania (teoretyczne przedmioty zawodowe). W maju nauczyciel otrzyma wypowiedzenie z art. 20 KN z powodu zmian organizacyjnych (zmniejszenie liczby oddziałów), na sierpień zaplanowano wypłatę odprawy. Co zrobić, jeżeli w wyniku rekrutacji, która zakończy się w sierpniu, będzie możliwość przydzielenia nauczycielowi godzin w wymiarze większym niż pół etatu? Czy można rozwiązać umowę i wypłacić odprawę, a od 01.09 nawiązać nowy stosunek pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?