Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Skoro tarcza 3.0 uchyliła art. 15zzr u.COVID-19 i art. 15zzs u.COVID-19 (czyli wszystkie terminy wracają do "normalności"), tym samym musimy wydawać decyzje z zachowaniem terminu, to jak mamy uznać za skuteczne doręczenie wezwania, wszczęcia postępowania, postanowienia - skoro nie zmieniono Prawa pocztowego (art. 98 ust. 1 u.SARS-CoV-2). Normalnie dwukrotne awizo uznawaliśmy "za doręczone", tarcza 2.0. w art. 98 u.SARS-CoV-2 określiła, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii takich pism nie można uznać za doręczone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?