Co zrobić, jeżeli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu nie złożył członek komisji przetargowej, który uczestniczył jedynie przy tworzeniu SIWZ, gdyż przez większość okresu pracy komisji przebywał na zwolnieniu lekarskim?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na roboty budowlane powyżej progów unijnych. Została powołana komisja przetargowa na podstawie zarządzenia. Jeden z członków komisji przetargowej nie złożył oświadczenia na podstawi art. 17 p.z.p. ponieważ prawie przez cały okres postępowania przebywał na zwolnieniu lekarskim. Uczestniczył w pracach komisji przy tworzeniu treści SIWZ. Ze zwolnienia wrócił dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Czy zamawiającemu grożą jakieś konsekwencje za brak tego oświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX