Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli wynik pomiarów środowiska pracy (odnoszący się do stężenia formaldehydu) wskazał na wartość poniżej granicy oznaczalności metody, to czy można, i jeśli tak, to kiedy, odstąpić od dalszego wykonywania wcześniej wspomnianego pomiaru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?