Co zrobić, gdy gwarancja ubezpieczeniowa jest podpisana przez tę samą osobę, która podpisała ofertę, ale opis jej stanowiska jest różny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca złożył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja podpisana jest przez tą samą osobę, która podpisała ofertę, z tym, że w ofercie pod nazwiskiem widnieje: specjalista ds. zamówień publicznych, a na gwarancji: pełnomocnik upoważniony do kwoty 100.000,00 zł.

Czy zamawiający może uznać, że gwarancja została złożona prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access