Co z nierozliczoną dotacją dotyczącą środków trwałych, które zostały przekwalifikowane na inwestycje?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Środki trwałe sfinansowane dotacją zostały przekwalifikowane na inwestycje wyceniane w wartości rynkowej i od tego momentu nie są amortyzowane, tym samym kwota z rozliczeń międzyokresowych przychodów nie jest odpisywana w pozostałe przychody operacyjne.

Co zrobić z nierozliczoną dotacją dotyczącą środków trwałych, która jest ujęta na rozliczeniach międzyokresowych przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX