Co wliczać do wynagrodzenia w przypadku pracowników delegowanych do Polski?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kilku pracowników jest oddelegowanych do nas do pracy z kraju UE. Pracownicy przebywają na terytorium RP powyżej 18 miesięcy. W ich porozumieniach eksportowych są następujące składniki wynagrodzenia:

- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek rozłąkowy,

- wynagrodzenie za dojazdy,

- dodatkowe wynagrodzenie z tytułu oddelegowania.

Czy wszystkie te składniki mogę uwzględnić przy porównywaniu wynagrodzenia z godnie z znowelizowaną ustawą o delegowaniu pracowników (ustęp 3-6)?

Poniżej treść pkt 5 porozumienia:

"Do wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wlicza się dodatek z tytułu delegowania w części, która nie stanowi zwrotu wydatków faktycznie poniesionych w związku z delegowaniem, takich jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. W przypadku gdy prawo właściwe dla stosunku pracy pracownika delegowanego na terytorium RP nie określa części dodatku z tytułu delegowania, która stanowi zwrot wydatków faktycznie poniesionych w związku z delegowaniem, cały dodatek uznaje się za zwrot tych wydatków."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX