Co w sytuacji, jeśli osoba chciałaby dobrowolnie uiszczać częściową opłatę z własnych zasobów za swój pobyt w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczeniobiorca OPS prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, nie posiada własnej rodziny. Nie pracował od wielu lat i nie posiada żadnych własnych zasobów. Korzystał z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego i celowego.

Został uznany za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym od dnia 11.02.2022 r., posiadający prawo do zasiłku stałego od dnia 01.03.2022 r. oraz zasiłku pielęgnacyjnego od dnia 03.03.2022 r., przebywający w DPS od dnia 07.02.2022 r., uzyskał prawo do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości 500 zł od 01.12.2021 r. Świadczenie uzupełniające wypłacone zostało jednorazowo za siedem miesięcy od przyznania. Posiada zatem zasoby pieniężne, będące aktualnie jego oszczędnościami.

Wobec powyższego, nasuwa się pytanie, że skoro posiada pewne oszczędności, a organ kierujący do DPS i ustalający odpłatność za pobyt posiada wiedzę na ten temat, czy OPS ma prawo wyegzekwować należną kwotę na poczet odpłatności za pobyt w DPS?

Co w sytuacji, jeśli osoba chciałaby dobrowolnie uiszczać częściową opłatę z własnych zasobów za swój pobyt w DPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX