Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel, z którym zawarto umowę na zasadzie mianowania na stanowisku nauczyciel języka angielskiego, który w projekcie arkusza organizacyjnego szkoły ma przydzielone: 6 godzin j. angielskiego, 9 nauczyciela współorganizującego kształcenie i 6 godzin rewalidacji (nadmieniam, że nauczyciel posiada kwalifikacje do w/w zajęć) powinien mieć zmienioną umowę (stanowisko pracy w umowie)? Czy dyrektor może zmienić taką umowę bez porozumienia z nauczycielem? Co w sytuacji, gdy nauczyciel nie wyrazi zgody na zmianę stanowiska, a tym samym na przydział określony arkuszem organizacyjnym? Zaznaczam, że pensum nauczyciela j. angielskiego wynosi 18/18, a pensum nauczyciela współorganizującego kształcenie wynosi 20/20.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?