Co w przypadku, jeśli po złożeniu oświadczenia o sytuacji życiowej i majątkowej na potrzeby ZFSS, dziecko pracownika zakończy naukę bądź podejmie pracę zarobkową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do końca marca składamy oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i majątkowej na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W regulaminie posiadamy zapis, że podstawą przyznania świadczeń jest dochód za rok poprzedni (PIT). Uprawnionymi do otrzymania świadczeń są pracownicy i ich dzieci.

Co w przypadku, jeśli po złożeniu oświadczenia do końca marca, dziecko pracownika zakończy naukę bądź podejmie pracę zarobkową?

Czy zgodnie z zapisem w regulaminie pracownik otrzyma także świadczenie na dziecko składając oświadczenie do końca marca, a dziecko podjęło pracę zarobkową dopiero np. w maju?

Nie posiadamy zapisu w regulaminie do niezwłocznego aktualizowania danych w przypadku zmiany sytuacji w danym roku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX