Co się zmienia w związku z uchyleniem rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co się zmienia w związku z uchyleniem rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (Dz.Urz. UE L 1157) dla firmy która: 1. Przywozi zza granicy odpady z listy zielonej (kraj UE), 2. Przywozi zza granicy odpady z listy zielonej (kraj poza UE), 3. Wywozi za granicę odpady z listy zielonej (kraj UE), 4. Wywozi za granicę odpady z listy zielonej (kraj poza UE)?

Co jeszcze istotnego zmieniło się w przepisach?

Czy zmieniła się zawartość list zielonych i bursztynowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX