Co rozumieć jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma której działalność gospodarcza polega (w porozumieniu z przyszłym najemcą) na kupnie działki gruntowej, wybudowaniu budynku handlowego, zwarciu umów z dostawcami mediów, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu i oddaniu go najemcy w najem - odsprzedając niezwłocznie taki produkt (nieruchomość zabudowaną zasiedloną najemcą wraz dokumentacją architektoniczno-budowlaną, rękojmią i gwarancjami na wykonane prace) zbywa zorganizowaną część przedsiębiorstwa niepodlegającej VAT (tylko PCC) czy też jest to sprzedaż zabudowanej nieruchomości opodatkowaną VAT?

Należy zaznaczyć, że firma realizuje kilka/kilkanaście takich budów rocznie, produkt ten nie jest w sprzedającej go firmie wyodrębniony organizacyjno-księgowo a transakcją nie są objęte m.in., części umów na dostawę mediów, ubezpieczenia, ludzi, wyposażenia obiektu (to najemca sam załatwia).

Czy fakt że dla nabywcy (firmy) obiekt ten bez znaczących ingerencji nadaje się do natychmiastowego wykorzystania gospodarczego, choćby poprzez pobieranie czynszu - nabiera charakteru zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też musi on mieć taki charakter także dla zbywającej firmy (wytwórcy takiego produktu), by zastosować art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

Czy w tej materii postanowienie Trybunału z 16.01.2023r. (sprawa C-729/21) coś zmienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX