Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2019 r.

PYTANIE

Co przesądza o tym, że przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym jest "biologiczna" i odnosi się do niej przepis z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.: § 31 r.w.t. [Usytuowanie studni] pkt 4 - do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m; a nie pkt 5, skoro każda oczyszczalnia, aby spełniała swoje zadanie i nie była urządzeniem wprowadzającym ścieki do gruntu, zawiera czynnik biologiczny?

Czy "biologiczna" ma specjalne urządzenia lub określoną ilość czynnika biologicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?