Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 27b ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie – dalej pr. łow. - będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej. Po złożeniu takiego oświadczenia w starostwie informacja o złożonym oświadczeniu zostanie przekazana do właściwego dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego.

Czy można przekazać kopię takiego oświadczenia - czy tylko pisemną informację?

Jakie sankcje grożą za naruszenie warunków oświadczenia - np. pomimo informacji o zakazie polowania na danej nieruchomości myśliwi będą na niej polować?

Czy osoba fizyczna, która złożyła takie oświadczenie, powinna powiadomić policję, że odbywa się polowanie, co narusza prawo jej własności pomimo zakazu legitymując się kopią oświadczenia?

Czy myśliwi nadal mogą wchodzić na nieruchomość, wysypywać paszę dla zwierząt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?