Co powinna zawierać decyzja nakładająca obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego w przypadku rekultywacji terenu poeksploatacyjnego przy użyciu odpadów niezgodnie z zezwoleniem na przetwarzanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie informacje powinna zawierać decyzja zobowiązująca podmiot korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziałuje na środowisko, nakładająca obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego w przypadku rekultywacji terenu poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego przy użyciu odpadów niezgodnie z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów?

Rekultywacja jest prowadzona w sposób, który powoduje pogorszenie jakości gleby i wód podziemnych. Zostały wykonane badania, których wyniki potwierdzają przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji zarówno w próbkach gleby, jak i wód podziemnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX