Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2011 r.

PYTANIE

Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone dwie oferty o takiej samej najniższej cenie (jedynym kryterium oceny ofert jest cena). Zgodnie z art. 91 ust. 5 p.z.p. Zamawiający zobowiązany jest do wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. W związku z tym, czy o wezwaniu do złożenia ofert dodatkowych

Zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu?

Czy należy zamieścić ogłoszenie dot. wezwania do złożenia ofert dodatkowych?

Czy termin na złożenie ofert dodatkowych ustalany jest przez Zamawiającego samodzielnie czy zgodnie z art. 43 p.z.p.?

Czy otwarcie ofert dodatkowych jest publiczne (jawne)?

Czy Zamawiający dokonuje porównania (punktacji) złożonych ofert w stosunku do ofert dodatkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?