Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli wykonawca w postępowaniu na usługę udzielenia kredytu wskazał w ofercie wyłącznie kwotę brutto?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na udzielenie kredytu zamawiającemu. W ofercie wskazał wyłącznie kwotę brutto, nie uzupełniając kwoty netto oraz VAT (a było to wymagane w SIWZ). Załącznikiem do oferty nie jest kosztorys lub formularz cenowy. Zamawiający ma świadomość, że tego typu usługi nie podlegają opodatkowaniu a oferta wykonawcy powinna przedstawiać jednakową kwotę netto i brutto.

Czy zamawiający powinien zawiadomić wykonawcę w trybie art. 87 p.z.p., czy też odrzucić ofertę jako nieodpowiadającą treści SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX