Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli wykonawca posłużył się nieaktualnym formularzem cenowym zawierającym wyłącznie cenę brutto, ale w treści formularza oferty podał cenę netto, brutto oraz VAT, jakich wymagał zamawiający?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Spendel Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wprowadził zmiany do SWZ poprzez dodanie w formularzu cenowym dodatkowej kolumny określającej cenę netto oraz podatek VAT. Wykonawca złożył ofertę na starym załączniku nie uwzględnił zmiany podał tylko cenę brutto. W formularzu ofertowym podał cenę netto, VAT i brutto tak jak wymagał zamawiający.

Czy możemy poprawić taką ofertę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX