Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli po zawarciu umowy chce zmienić zakres zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych 51 szt. o mocy 2 kWp i 149 szt. o mocy 3 kWp. Wybrano ofertę i zawarto umowę na kwotę brutto w wysokości 3.474.536 zł z terminem realizacji do września 2020 r. Po zawarciu umowy z wykonawcą 40 beneficjentów (osoby fizyczne) programu dofinansowanego ze środków UE wystąpiło do gminy, która przeprowadzała przetarg o zmianę mocy panela fotowoltaicznego z 2 kWp na panel o mocy 3 kWp motywując to lepszymi parametrami użytkowymi i większą produkcją energii elektrycznej. Na powyższą zmianę wyraził zgodę Urząd Marszałkowski, który dofinansowuje to zadanie.

Czy właściwe będzie dokonanie zmiany w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p. i ujęcie w aneksie do zawartej umowy tylko dopłaty różnicy kwoty pomiędzy panelem o mocy 2 kWp a panelem o mocy 3 kWp? Kwota dopłaty będzie zwiększała wartość umowy i wynosiła ok. 200.000 zł i jest ona mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi i dostawy.

Czy należy wyłączyć z umowy podstawowej 40 szt. paneli o mocy 2 kWp. Wartość wyłączonych paneli wynosi ok. 600.000 zł i na tą ilość tylko panele o mocy 3 kWp rozpisać nowy przetarg nieograniczony? Szacunkowa wartość nowego przetargu wynosi ok. 800.000 zł. Pierwszy przetarg był publikowany w DzUUE powyżej kwot na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

Czy nowe postępowanie na 40 szt. wyłączonych paneli można ogłosić w BZP poniżej kwot na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.?

Które z powyższych rozwiązań będzie prawidłowe?

Czy można zastosować inne rozwiązanie prawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX