Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca nie przedłożył dokumentu potwierdzającego faktyczne posiadanie danego parametru... - OpenLEX

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca nie przedłożył dokumentu potwierdzającego faktyczne posiadanie danego parametru przez oferowany asortyment?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający ustanowił w postępowaniu na podstawie art. 275 pkt 2 p.z.p. kryterium parametry techniczne. W przygotowanym załączniku z opisem przedmiotu zamówienia opisał też parametry, które były oceniane / punktowane. Wykonawca w złożonym załączniku potwierdził jeden z parametrów ocenianych, wpisując "tak" co wiązałoby się z przyznaniem 2 pkt. Jednakże wykonawca nie przedłożył dokumentu potwierdzającego faktyczne posiadanie danego parametru przez oferowany asortyment. Taki dokument był wymagany przez zamawiającego jako przedmiotowy środek dowodowy. Artykuł 107 pkt 4 p.z.p. mówi, że taki dokument nie podlega uzupełnieniu.

Co należny zrobić z ofertą wykonawcy?

Czy podlega ona odrzuceniu, czy może należy po prostu za dany parametr dać 0 pkt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX