Co powinien zrobić zamawiający jeśli w formularzu ofertowym zredagowanym przez zamawiającego omyłkowo wskazano tylko jedno... - OpenLEX

Co powinien zrobić zamawiający jeśli w formularzu ofertowym zredagowanym przez zamawiającego omyłkowo wskazano tylko jedno kryterium oceny ofert zamiast trzech?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2015 r.

PYTANIE

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony, wskazując w SIWZ trzy kryteria oceny ofert: cenę, termin dostawy i okres udzielonej gwarancji. W załączonym do SIWZ formularzu ofertowym zredagowanym przez zamawiającego omyłkowo wskazano tylko jedno kryterium tj. cenę. Formularz ten nie zawierał do wypełnienia rubryki pozwalającej wskazać termin gwarancji i termin dostawy. Wpłynęły cztery oferty. Miało miejsce już ich otwarcie. Dwóch oferentów poprzez stosowne oświadczenia załączone do formularza ofertowego podało dane niezbędne a ich oferty zawierają cenę, termin dostawy i termin gwarancji (mimo braku w formularzu ofertowym rubryki na podanie tych danych). Dwie pozostałe oferty nie zawierają żadnych informacji na temat terminu dostawy i terminu gwarancji.

Co powinien zrobić zamawiający?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?