Co powinien zrobić zamawiający, gdy w procedurze odwróconej wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełnił oświadczenia o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r.

PYTANIE

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji (procedura odwrócona) gdy, pomimo wezwania do uzupełnienia wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie uzupełni oświadczenia o przynależeniu lub nieprzynależeniu do grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX