Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej drogi. W podpisanej umowie nie nastąpiło zrzeczenie się praw autorskich przez projektanta. Umowa nie określała także wynagrodzenia za nadzór autorski. Do tej pory nadzór autorski zlecany był z wolnej ręki, jednak zgodnie z ostatnim stanowiskiem Prezesa UZP, nie ma zgody na takie rozwiązanie. W związku z brakiem praw autorskich do projektu oraz brakiem możliwości zlecenia nadzoru jego projektantowi, zamawiający nie wie jakie działania ma podjąć.

Co w takiej sytuacji należy zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?