Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona wystąpiła do Marszałka Województwa z wnioskiem o wygaszenie decyzji Starosty w przedmiocie ustalenia opłaty melioracyjnej za wykonanie melioracji na gruntach rolnych. Marszałek województwa zawiadomieniem przekazał wniosek, o którym mowa do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wody Polskie uznały, że są organem nie właściwym do rozpatrzenia sprawy, gdyż dotyczy to decyzji z 2001 roku i skierowały wniosek do Starosty, jako organu, który powinien wygasić decyzję. Sprawa decyzji o ustaleniu opłaty melioracyjnej toczy się latami, gdyż strona, która jest adresatem decyzji wielokrotnie się odwoływała od tej decyzji. Opłata, która została ustalona w decyzji dotyczy okresu 15 lat.

Co powinien zrobić starosta?

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i 4 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo Wodne organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych jest organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego. Starosta nie jest już organem właściwym w sprawie pozwoleń wodnoprawnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?