Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Pełnomocnik prowadzącego instalację dokonał ponownego zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne z uwagi na istotną zmianę w tej instalacji zgodnie z art. 152 ust. 6 pkt 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. Jednakże, jak wynika ze zgromadzonych u starosty akt, ww. instalacja była już przedmiotem zgłoszenia, które z uwagi na braki formalne i brak ich uzupełnienia zostało pozostawione bez rozpoznania. Poza tym treść złożonego obecnie "ponownego" zgłoszenia niczym nie różni się od zgłoszenia, które zostało pozostawione bez rozpoznania, nawet moce promieniowane izotropowo (EIRP) są takie same, a z przedłożonych obecnie wyników pomiarów nie wynika, aby w instalacji zaszły istotne zmiany (wartości zmierzone nie są wyższe czy też równie 1/2 wartości dopuszczalnej).

Wobec powyższego, jak powinien postąpić starosta?

Czy właściwym byłoby np. wezwanie do usunięcia braków formalnych poprzez podanie prawidłowej treści żądania?

Czy jednak należy przyjąć zgłoszenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?