Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta zobowiązał zarządcę drogi do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Z przedłożonego opracowania wynika, że w wyznaczonych punktach pomiarowych przekroczone zostały imisyjne standardy jakości powietrza w zakresie hałasu drogowego dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci i młodzieży. Przekroczenie na terenie szkół wyniosło 1,6 dB oraz 4,1 dB. Autor przeglądu wskazał, że z uwagi na niewielkie przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego w rejonie szkół nie ma potrzeby wymiany nawierzchni dróg ani zastosowania kosztownych ekranów akustycznych. Natomiast zasugerowano możliwość zastosowania ograniczenia prędkości poruszających się pojazdów do 30 km/godz., czyli wprowadzenia na odcinkach przylegających bezpośrednio do terenu obu ww. szkół tzw. "strefy 30 km/godz." w godz. 6-22.

Jakie dalsze kroki powinien podjąć starosta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?